top of page
formatka_omnie_lulifoto_mniejsze.jpg

 fot. Lula Słomińska ( www.instagram.com/lulaphotosy )

o mnie / bio: Image
o mnie / bio: Text

Yoanna Gwarek

Poszukuję, gdzie jest prawdziwy świata majątek..

Chodź ze mną ku połączeniu ze sobą, z drugim człowiekiem i wszechtętniącym życiem

... a to dopiero początek 

I'm searching for the word's "wealth" true meaning.

Follow me on the path of connection with oneself, with another human being

and surrounding all- vibrating life

...and that is just the begining

Urodziłam się w Warszawie, w Polsce. Uczyłam się w jakichś szkołach, skończyłam jakieś studia związane ze sztuką i komunikacją. To nie tam jednak odnalazłam zrozumienie świata i pasję. To lata w podróży, życia „w drodze” nauczyły mnie najwięcej. Ludzie o wielkich sercach, intrygujących charakterach i nieposkromionych umysłach, których spotkałam. Miejsca przeróżne: od wielkich metropolii, które nigdy nie śpią po bezdroża australijskiego buszu. Najróżniejsze prace i doświadczenia, wiele z nich uznawane za takie, którymi nie należy się chwalić w profesjonalnym CV. To o tym wszystkim, a nie o instytucjach mogłabym się rozpisywać w kwestii mojej edukacji i doświadczenia. Od początku tego procesu towarzyszył mi rysunek i opowieść. To podążanie w nieznane z otwartym sercem i ciekawością zaprowadziło mnie w wiele miejsc i aż do mojej ukochanej Australii. Spędziłam tam kawał swojego życia wpierw powracając wciąż do domu wspaniałej rodziny Golskich w Sydney, a następnie żyjąc przez prawie 5 lat na ziemiach Arrente i Warrumungu w Centralnej Australii, gdzie pracowałam z lokalnymi kobietami. I również tam spędzony czas ogromnie przyczynił się do mojej edukacji, postrzegania świata i swojego w nim miejsca. Obecnie mieszkam na wsi we wschodniej Polsce, pogłębiam wiedzę na temat swoich korzeni, natury, miejsca człowieka w ekosystemie i życia w równowadze. Piszę i ilustruję opowieści i baśnie. Robię wystawy na których dzielę się opowieściami i prowadzę warsztaty rysunku intuicyjnego. Pogłębiam wiedzę na temat otaczającego nas świata ale też eksploruję swój wewnętrzny mikrokosmos. Tym podróżom, które dzieją się równolegle - do wewnątrz i na zewnątrz towarzyszą mi w dalszym ciągu ilustracje i opowieści, i to nimi będę się tu z wami dzielić.

><><

I was born in Warsaw, Poland. I studied in some schools, I finished some studies related to art and communication. However, it was not in those institutions that I found my understanding of the world and my passion. It was the years of travel, living "on the road" that taught me the most. People with huge hearts, intriguing characters and untamed minds whom I have met. Various places: from great metropolises that never sleep to the wilderness of the Australian bush. All sorts of jobs and experiences, many of them considered not being worth mentioning about in a professional CV. This is where my education and experience is coming from. From the beginning drawing and a story where accompanying me in this process. This journey into the unknown with an open heart and curiosity led me to many places and to my beloved Australia. I spent big chunk of my life there, first having base in the home of the wonderful Golski family in Sydney, and then living for almost 5 years on Arrente and Warrumungu lands in Central Australia, where I worked with local women. And they too contributed significantly to my education, my perception of the world and my place in it. Currently, I live in eastern Poland,where I deepen my knowledge of my roots, nature, human place in the ecosystem and life in balance. I write and illustrate stories, make exhibitions on and facilitate intuitive drawing workshops. I deepen my knowledge of the world around us, but also explore my inner microcosm. These journeys - inwards and outwards are still accompanied by illustrations and stories, and this is what I aim to share with you on this website. 

o mnie / bio: Bio

><><><><><><><><><><><><


Od lat, gdzie nie byłam towarzyszyły mi zeszyty. To w nich pisałam, rysowałam, to tam pojawiały się pytania za którymi podążałam. To tam powstają i tam pozostają moje ilustracje.


><><

For years, notebooks have accompanied me whereever I have been. Thats where I write and draw, it is where the questions to follow appear & this is where I create my illustrations and that's where they remain.

o mnie / bio: Text
zeszyty.jpg
o mnie / bio: Image

Wiele ze swoich prac przenosiłam na większe media
><><
.. but I have painted many of my works on a larger scale

o mnie / bio: Text
oazisgathering.jpg
o mnie / bio: Image

Tutaj mural "Oasis gathering" stworzony w kawiarni Page27 w Alice Springs (Australia)
><><
Here is "Oasis gathering" painting created in Page27 cafe in Alice Springs (Australia)

o mnie / bio: Text
karawana.jpg
o mnie / bio: Image

Tutaj przyczepa przyjaciół: Seana i Emmy. Możesz ją spotkać podróżującą po Australijskich drogach
><><
Here is a tear drop caravan that belongs to my friends : Sean and Emma. You can meet it travelling across Australia. 

o mnie / bio: Text

><><><><><><><><><><><><Tworzę ilustracje flory i fauny, stworzyłam ilustracje dla min. dla WWF, Museum of Central Australia, Olive Pink Botanical Garden (Alice Springs, Australia).
Więcej na stronie 
https://yoanamynah.tumblr.com/


><><

I create illustrations of flora and fauna, I drew illustrations for WWF, Museum of Central Australia, Olive Pink Botanical Garden (Alice Springs, Australia) among other. More at https://yoanamynah.tumblr.com/

o mnie / bio: Text
alcoota.jpg
o mnie / bio: Image

Rekonstrukcja megafauny. Tu Alcoota Palorchestes w Megafauna Central w Alice Springs (Australia)
><><
Reconstruction of megafauna. Here Alcoota Palorchestes in Megafauna Central in Alice Springs (Australia)

o mnie / bio: Text

><><><><><><><><><><><><Od 2012 do 2020 roku tworzyłam Projekt Symbiosis, który polegał na ilustrowaniu opowieści różnych ludzi na około tematu „domów” i „opowieści spoza”. To podróżująca wystawa, z która odwiedziła wiele miejsc na świecie, odwiedzała miejsca różnorakie jak galerie, domy, świetlice aż po zakłady poprawcze, czy lasy; od Warszawy po Tajlandię i Australię. Ten sposób myślenia i działania się nie skończył. Słowo Projekt nie jest aktualne - jest zbyt małym pudełkiem. Symbiosis - symbioza natomiast to sposób myślenia i działania, który ze mną pozostaje i mnie prowadzi w dalszych poszukiwaniach.


><><


Since 2012 to 2020, I created the Symbiosis Project. It was my personal project where I was illustrating stories of different people. Two main topics where: "Homelands" and "Stories from the beyonds". It is a traveling exhibition, that visited many places from Warsaw to Thailand and Australia. The exhibition visited galleries, houses, community centers, and even correctional facilities or forest. This way of thinking and acting is not over. The word "project" is not up to date - it is too small box for what it contains. "Symbiosis" is a way of thinking and acting that stays with me and guides me in my further search.
 

o mnie / bio: Text
duzypokoj.jpg
o mnie / bio: Image

Tutaj wystawa Projektu Symbiosis w galerii Duży Pokój w Warszawie
><><
Here exhibition of Symbiosis Projekt in Duży Pokój gallery in Warsaw

o mnie / bio: Text

><><><><><><><><><><><><


Pracowałam również jako animatorka kulturowa i pracownica społeczna z ludźmi z wieku od 3 do 90 lat :) Od Polski po Centralną Australię, od przedszkoli po więzienia. Czuję, że każdy człowiek którego spotykam na swojej drodze uczy mnie i poszerza moją perspektywę niezależnie od tego ile ma lat i skąd pochodzi.
><><
I also worked as a cultural animator and social worker with people from 3 to 90 years old :) From Poland to Central Australia, in many different places, from kindergardens to prisons. I feel like each encounter with each person enriches me and deepens my perspective.

o mnie / bio: Text
warsztaty7.jpg
o mnie / bio: Image

Tutaj rysunki uczestników warsztatów - "Mandale/rozety" w Chatce Żaka w Lublinie


><><

Here are the drawings of the workshop participants - "Mandalas/rosettes" in Chatka Żaka in Lublin

o mnie / bio: Text

><><><><><><><><><><><><


Tworzyłam projekty łączące świat roślin i zwierząt, sztukę, opowiadanie historii, wycieczki w busz jak projekt BushBotanics w ramach mojej pracy dla Barkly Regional Arts w Centralnej Australii. (Jeśli interesuje cię jak wygląda życie lokalnych społeczności i artystów z regionu Barkly możesz zobaczyć kanał Barkly Regional Arts na youtubie).

><><

I have created projects combining the world of flora and fauna, art, storytelling, bush trips like the BushBotanics project as part of my work for Barkly Regional Arts in Central Australia. (If you are interested in what the life of local communities and artists from the Barkly region is like, you can check out the Barkly Regional Arts channel on YouTube).
 

o mnie / bio: Text
bushbotanics.jpg
o mnie / bio: Image

Poszukiwanie Witchetty grub. Tutaj wraz z artystkami i uczniami szkoły w społeczności Epenarra na ziemi Alyawarra w ramach trwania BushBotanics. Po ich znalezieniu tworzyliśmy grafiki przedstawiające te larwy oraz inną lokalną florę i faunę, spisywaliśmy ich nazwy w językach Alywarra, ale też Warrumungu, Mudburra, Warlmanpa i po Angielsku. Kobiety dzieliły się opowieściami i swoimi sposobami na leczenie pospolitych dolegliwości z użyciem otaczających roślin. 
><><
The search for the Witchetty grub with the artists and students of the school in the Epenarra community on Alyawarra country. BushBotanics was a rich project combing bush trips, creating art about plants, sharing stories. Women from Warrumungu, Alyawarra, Mudburra, Warlmanpa lands were sharing their knowledge about language, plants, art and healing common ailments with local plants.

o mnie / bio: Text

><><><><><><><><><><><><

Zapraszam cię do śledzenia moich wystaw - na których opowiadam słowem i obrazem;
do zaglądania na bloga, gdzie zamieszczam opowieści o moich grafikach,
zapraszam cię też na warsztaty rysunku ze mną.

><><
I invite you to follow my exhibitions - where I tell stories in words and pictures;
to visit my blog, where I post stories about my graphics,
I also invite you to a drawing workshop with me.


><><><><
<3 
yoanna

o mnie / bio: Text
o mnie / bio: Image
o mnie / bio: Text
bottom of page